Změna kódu banky

Dne 07.07.2008 dochází k úplnému sloučení bankovních domů Raiffeisenbank a.s. a eBanka. Od tohoto dne budou sloučené banky vystupovat pod názvem Raiffeisenbank a budou používat kód banky 5500. Čísla účtů zůstavají stejná. Ti z Vás, kteří používali pro platební styk s firmou ASIANA spol.s r.o. eBanku, budou i nadále používat stejné číslo účtu, jen s novým kódem, tedy: 525708001 / 5500

Napsat komentář