Jazyky Jižní Ameriky

Jazyky Jižní Ameriky se dělí do tří skupin: jazyky bývalých koloniálních mocností, jazyky domorodých kmenů a jazyky přistěhovalců. Nejvíce rozšířené jsou ovšem španělština a portugalština. Španělština je oficiální jazyk většiny jihoamerických zemí, často s jedním z jazyků domorodých kmenů neboli indiánských jazyků.

Hlavní jazyky

Jazyky bývalých koloniálních mocností, kterými se mluví v Jižní Americe, jsou především indoevropské. Dva hlavní jazyky, španělština a portugalština, jsou v Jižní Americe zastoupeny rovnoměrně, jelikož oběma mluví zhruba 192 milionů lidí. Zatímco portugalsky se ale mluví jen v Brazílii, největší a nejlidnatější zemi tohoto kontinentu, španělsky se mluví téměř ve všech zbývajících zemích. V Jižní Americe se ale mluví i jinými indoevropskými jazyky, například holandsky v Surinamu nebo anglicky v Guyaně a na Falklandských ostrovech.

Jazyky domorodých kmenů

V Jižní Americe existovalo asi 1500 indiánských jazyků a nářečí, nyní se jich ale používá už asi jen 350 a mluví se jimi hlavně v Peru, Guatemale, Bolívii, Paraguayi, Mexiku, Panamě, Ekvádoru a Chile. Jinde jsou skupiny mluvící indiánskými jazyky buď dost malé, nebo tam žádné nejsou. Mezi nejznámější jazyky domorodých kmenů patří například kečuánština v Bolívii, Peru a Ekvádoru, guaraní v Paraguayi a částečně i Bolívii, ajmarština v Bolívii, Peru a částečně i Chile nebo mapučština, kterou se mluví v některých částech Chile a Argentiny. Indiánské jazyky jsou sice ve většine zemí oficiální, vždy ale společně s jedním z jazyků bývalých koloniálních mocností. Například v Bolívii je kromě kučuánštiny, ajmarštiny a tupí-guaraní hlavním jazykem i španělština.

Další jazyky

Dalšími jazyky mluví především přistěhovalci. Nejvíc zastoupeny jsou zde asi hindština a javánština, kterými se mluví hlavně v Guayaně a Surinamu, a italština, kterou se mluví celkem v šesti jihoamerických zemích. Dále jsou zde zastoupeny také němčina, velština, chorvatština, polština, ruština, japonština nebo arabština.

Source: http://krizem-krazem.aspone.cz/syndication.axd

Napsat komentář